Projektování

V oblasti projektování elektrických a energetických zařízení poskytujeme tyto služby:

 • průmyslové instalace Vašeho objektu či areálu
 • fotovoltaické elektrárny FVE
 • přípojky nízkého napětí (rodinné domy, podniky, průmyslové areály, ...)
 • přípojky vysokého napětí (podniky, průmyslové areály, ...)
 • odběratelská či distribuční trafostanice (zděná, stožárová, kiosková, ...)
 • distribuční sítě NN
 • rozvodny NN
 • Projekční práce zahrnují plánování pro všechny stupně úředních povolení (územní rozhodnutí, ohlášení stavby, stavební povolení).
  Naši projektanti jsou autorizování Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
  Inženýrská činnost zahrnuje:
 • zpracování projektové dokumentace dle stavebního zákona včetně majetkoprávního a veřejnoprávního projednání
 • veřejné osvětlení
 • osvětlení (průmyslové areály, výrobní či skladovací haly, ...)
 • zajištění územního rozhodnutí
 • zajištění stavebního povolení
 • výběrové řízení na dodavatele stavby
 • autorský dozor
 • technický dozor investora
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • zajištění kolaudace stavby
 • vklady věcných břemen do Katastru nemovitostí
 • Nedílnou součástí celého díla je následný servis včetně záručních a pozáručních oprav.

  Služby:

  Správa webu SvětIT.cz